Cymru Aberystwyth B and B

Mae Bro Dafydd â adeiladwyd yn ddiweddar wedi ei leoli yng nghefn gwlad hardd ar gyrion Penrhyncoch. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cerddwyr a beicwyr mynydd sy’n dymuno manteisio ar y nifer o lwybrau cerdded a beicio ymhlith milltiroedd o harddwch naturiol yr ardal. Os ydych am ddod â’ch ci i fwynhau’r amgylchoedd mae yna genel tu allan ar gael ar gais. Dim ond ymgyrch fer i’r arfordir ac i dref glan môr Aberystwyth, mae Bro Dafydd o fewn cyrraedd hawdd i atyniadau lleol, nifer o fwytai a thraethau godidog.

Mae Bro Dafydd a’i addurn eclectig yn cynnig tri o ystafelloedd en suite gyda pob un ohonynt yn brolio golygfeydd gwych. Gallwch ddewis o ystafelloedd dwbl/twin a teulu, gyda pob un yn cynnwys teledu, wi-fi a chyfleusterau gwneud tê a choffi. Os hoffech ymlacio ar ôl diwrnod hir o fentro i mewn i’r mynyddoedd Cymreig mae croeso i chi ddefnyddio’r lolfa cyfforddus neu’r ardd sy’n cynnwys barbeciw nwy sydd ar gael i’w ddefnyddio hefyd.

Mae brecwast yn cael ei gymryd yn yr ystafell fwyta, neu y tu allan ar y patio braf yn ystod misoedd yr haf. Bydd ein Brecwast blasus yn siwr i osod chi i fyny am y diwrnod, gallwch ddewis o brecwast traddodiadol cymraeg neu o amrywiaeth o ffrwythau ffres a grawnfwydydd.
P’un a ddymunwch archwilio’r cefn gwlad trawiadol Cymreig neu am ddod i gael benwythnos hamddenol i ffwrdd Bro Dafydd yw’r lle perffaith i chi!

I archebu lle neu am unrhyw ymholiadau, ffoniwch Shân ar 07973349148 neu 01970 820455 neu e-bostiwch info@aberystwythbandb.co.uk